Privacy- en cookieverklaring IJsselmeervogels Business

Als je akkoord gaat met deze privacyverklaring, dan ga je akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven, reclame en andere updates.

IJsselmeervogels hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IJsselmeervogels houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als IJsselmeervogels zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door IJsselmeervogels verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst. Voor deze doelstelling kan IJsselmeervogels de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door IJsselmeervogels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door IJsselmeervogels verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het lidmaatschap

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier op de website. Voor deze doelstellingen kan IJsselmeervogels de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door IJsselmeervogels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door IJsselmeervogels verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het sponsorcontract. Voor deze doelstelling kan IJsselmeervogels de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door IJsselmeervogels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men sponsor is.

Dit is het privacyreglement van IJsselmeervogels. IJsselmeervogels is de verwerkingsverantwoordelijke. Onze club is gevestigd in Spakenburg (3752 AE) aan de Westdijk 14. Je kunt ons telefonisch bereiken tijdens kantooruren op 033 – 29 88 300 of per e-mail via info@ijsselmeervogels.nl.

Gebruik van foto’s

Rondom activiteiten (zoals bij en rond wedstrijden en evenementen) van IJsselmeervogels worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt, waarbij personen herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze foto’s en video’s worden gebruikt voor de website, social media en andere publiciteitsdoeleinden in het kader van het informeren over het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

IJsselmeervogels bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cameratoezicht

Het protocol camerabewaking maakt – indien en voor zover van toepassing – mede onderdeel uit van deze privacy policy.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens IJsselmeervogels van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement

IJsselmeervogels Business is zich bewust van het belang van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. We volgen de ontwikkelingen rondom het privacyrecht op de voet en passen ons beleid daarop aan om te zorgen voor een stevige bescherming van jouw gegevens. Ons privacybeleid is daarom nooit statisch; wij streven ernaar dit beleid continu actueel te houden. Omdat de regelgeving en technologieën veranderen, kan ook deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen communiceren we duidelijk. Je vindt de meest actuele versie van ons privacyreglement altijd op onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27-08-2022.

Cookie statement

IJsselmeervogels Business maakt gebruik van cookies voor een optimale online ervaring. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je apparaat. Cookies vervullen diverse functies. Zo zijn er cookies die essentieel zijn voor het technisch functioneren van de website en jouw gebruiksgemak verbeteren door bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen te onthouden. Daarnaast gebruiken we cookies om de prestaties van onze website te monitoren en te optimaliseren en om gepersonaliseerde content en advertenties aan te bieden, gebaseerd op jouw surfgedrag. In deze cookieverklaring lees je meer over de specifieke cookies die wij gebruiken en hoe we hiermee omgaan.

Sommige cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. In onze privacyverklaring vind je meer informatie over hoe wij deze persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden.

Heb je vragen over deze cookieverklaring? In de verklaring zelf vind je ook hoe je contact met ons kunt opnemen.

Gebruik van cookies

Onze cookies en vergelijkbare technologieën vervullen over het algemeen de volgende functies:

Essentiële / functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om door de website te navigeren en gebruik te maken van de functies. Ze onthouden jouw voorkeuren, zoals taalkeuze en zoekparameters, en bieden een gepersonaliseerde ervaring. Functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website worden automatisch ingeschakeld en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Bijvoorbeeld, we gebruiken de __cf_bm cookie van Cloudflare, ons beveiligings- en content delivery netwerk. Deze cookie helpt bij het onderscheiden van legitiem verkeer van mogelijk schadelijk geautomatiseerd verkeer. Zo draagt het bij aan de beveiliging en prestatie van onze website en kan niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies

Deze cookies helpen de prestaties van de website te verbeteren en zorgen voor een betere gebruikerservaring. De verzamelde informatie geeft inzicht in hoe de website wordt gebruikt, de effectiviteit van onze marketingcampagnes en helpt ons de website en content te optimaliseren. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.

Zo gebruiken we bijvoorbeeld cookies van Google Analytics en Bing Analytics om individuele gebruikers te onderscheiden, bezoeken en sessies te berekenen en inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Google en Bing, verwijzen we je naar hun respectieve privacy- en cookiebeleid.

Marketing en tracking cookies

We werken samen met derden om advertenties op onze website te plaatsen of onze advertenties op andere sites te beheren. Deze derden kunnen cookies gebruiken om informatie over jouw activiteiten op onze en andere websites te verzamelen, zodat ze je gepersonaliseerde advertenties kunnen aanbieden op basis van jouw surfgedrag en interesses.

Websites en diensten van derden

Onze website bevat links, knoppen, widgets of content die verwijzen naar websites van derden. Deze cookieverklaring geldt alleen voor het gebruik van cookies door IJsselmeervogels Business. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de cookiepraktijken van derde partijen. Lees daarom ook het privacybeleid van deze derden.

Cookies beheren

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over onze cookies en vragen wij je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je voorkeuren voor bepaalde categorieën cookies aanpassen via ons toestemmingsinstellingen-hulpmiddel. Je kunt je afmelden voor cookies door je browserinstellingen aan te passen, maar dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Voor meer informatie over het beheren van cookies, bezoek www.veiliginternetten.nl/thema/je-bedrijf/wat-zijn-cookies/.

Cookies aanpassen? Change Cookie Settings

Over deze cookieverklaring

Net als ons privacybeleid, is onze cookieverklaring onderhevig aan veranderingen. Wij streven ernaar deze verklaring up-to-date te houden. Belangrijke wijzigingen maken we bekend of brengen we opvallend onder de aandacht. De meest actuele versie van onze cookieverklaring vind je altijd op onze website. Deze cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 2 februari 2024.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

v.v. IJsselmeervogels
Postbus 262
3750 GH Bunschoten
secretaris@ijsselmeervogels.nl